Eerste Rijksdag van Weimar

24-06-2020

Een "Arbeitsparlement", zo noemt Philipp Austermann (D - Brühl) in een gastbijdrage aan Cicero de eerste parlementszitting van de Weimarer Republiek. Constantin Fehrenbach werd de vierde rijkskanselier. In zestien maanden tijd ten tijde van het moordzuchtige Verdrag van Versailles werden er drie kanseliers versleten. Zijn regering was de eerste niet-sociaaldemocratische na drie/vier maal leiderschap in handen van de SPD.